XLII Reunión do GENN (Grupo Español de Neurotransmisión e Neuroprotección)

O pasado venres 16 de decembro o noso grupo de gaitas desplazouse ata o Balneario de Laias (Ourense) para porlle música á XLII Reunión do GENN (Grupo Español de Neurotransmisión e Neuroprotección).

A Red GENN xurdiu estontáneamente en 1983 cando un grupo de neurocientíficos e neurofarmacólogos decidiron reunirse periódicamente para intercambiar ideas e establecer colaboracións nos campos da comunicación neuronal (neurotransimións) e a morte neuronal, así como na forma de prever ou retrasar esta (neuroprotección, neurorreparación).

Queremos dar as grazas por convidarnos. Esta participación súmase á nosa lista de actuacións destacadas en congresos xunto o 28 Congreso Nacional de Farmacoloxía celebrado en Cambados no ano 2006 e o 57 Congreso Nacional de Pediatría celebrado en Santiago de Compostela no ano 2008.

PonteGal 2021

Pontegal

O grupo de gaitas Os Abrentes de Cerdedo dentro do Plan “Pontegal 2021“.

A Deputación de Pontevedra impulsa e fomenta a cultura popular galega nas súas múltiples e variadas expresións artísticas.

Co fin de dota ás entidades interesadas dunha ampla oferta de grupo créase o Catálogo de grupos Pontegal da provincia de Pontevedra, que configúrase coma o inventario de grupos, artistas e compañías, nas súas múltipes e variadas expresións artísticas, co fin de favorecer e impulsar a actividade artística e a riqueza da cultura popular existente na provincia de Pontevedra.

Este catálogo pretende ser un instrumento vivo, útil e eficaz para o coñecemento dos diferentes grupos de música, teatro, danza e outras modalidades artísticas da provincia. Nel recollerase información detallada sobre cada un dos grupos ou artístas.


Onde atoparnos?

Para buscarnos no plan PonteGal’21 simplemente deberás introducir o seguinte nome no buscador do Catálogo de grupos: GRUPO DE GAITAS OS ABRENTES DE CERDEDO

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado, dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal). Teñen que presentarse cunha antelación de máis de 20 días naturais con respecto á data de realización da actuación, previamente comunicado co grupo de gaitas.

Para máis información:

Maqueta – 5 temas

Os Abrentes de Cerdedo.pngDespois de 23 anos de andaina, o grupo de gaitas Os Abrentes de Cerdedo pisa un estudio de gravación para deixar recollida de forma dixital unhas pezas do seu repertorio. Publícanse en internet cinco temas, onde tres deles foron gravados neste ano 2017 en Vigo. Con esta gravación, o grupo de gaitas intenta amosar o seu traballo buscando a maior naturalidade nunha gravación realizada nunha tarde de sábado para amosar a súa frescura e espontaneidade.

Seguir lendo