PonteGal’19

Pontegal

O grupo de gaitas Os Abrentes de Cerdedo dentro do Plan “Pontegal 2019“.

A Deputación, no seu afán de impulsar e fomentar a cultura popular en lingua galega nas múltiples e variadas expresións artísticas e en colaboración cos concellos, as agrupacións, as entidades e as asociacións culturais, pon en marcha o Pontegal 2019. A través deste Plan retribuiráselles aos grupos da provincia polas actuacións autorizadas e realizadas ao longo do ano 2019 no ámbito territorial da provincia de Pontevedra. 

As solicitudes presentaránse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra: https://sede.depo.gal

O prazo de presentación de solicitudes é do 14 de xaneira ao 31 de decembro de 2019.

branco-e-negro-03.jpg

Enlaces de descarga:

 

Advertisements